Kersttoneel en -lied - Christmas play and -song (18/12/2016)

Maak groot onze God - Hoe groot zijt Gij (06/11/2016)

How great is our God - Hoe great Thou art

Getuigenissen Doop (28/08/2016)

Baptism Testimonies (28/08/2016)

19° verjaardag "De Pelgrim Oostende" (08/11/2015)

19° anniversary "De Pelgrim Oostende"

Lied - Song: "God van trouw - Faithful One"


Speciaal liedje - A special song!!!!!!!!!!!!!

18' verjaardag van de Pelgrim (02/11/2014)

18th anniversary of the Pelgrim

Doop van Manuel en Robin op het strand van Bredene

Zondag - Sunday 24/08/2014

Vaderdag - Father's day

Zondag - Sunday 08/06/2014


Paastoneel - Easterplay 20/04/2014

Zondagschool "de Pelgrim" - Sundayschool "the Pelgrim"
 

Kerst toneel - Christmas play  25/12/2013

De kinderen van de zondagschool - The chidren of the sundayschool


Kindertoneel Pasen - Easterplay 31/03/2013

Zondagschool "de Pelgrim" - Sundayschool "the Pelgrim"